Ổ Cứng Gắn Trong - Gắn Ngoài

Ổ Cứng Gắn Trong - Gắn Ngoài
WD Mybook 4TB 3.5

3,990,000

4,890,000 VND

WD Mybook 3TB 3.5

2,990,000

3,590,000 VND

WD MybooK 2TB 3.5

2,290,000

2,790,000 VND

WD MY PASSPORT 2TB

2,590,000

3,490,000 VND

WD MY PASSPORT 1TB

1,690,000

2,190,000 VND

SEAGATE 4TB SATA 3,5

3,290,000

4,090,000 VND

0903 723 343